Kulturelle mumier

Publiceret i Weekendavisen

I hvor høj grad skal det offentlige konkurrere med kommercielle spillere? Skal biblioteker være Danmarks største udbydere af e-bøger, online film og digital musik?

Fremover skal vi kun lede ét sted, når vi vil downloade gratis musik eller lydbøger fra biblioteket. Landets folkebiblioteker skal have én indgang til det voksende tilbud af digitale medier, e-bøger, film, musik, computerspil, som biblioteket stiller til rådighed. Det foreslår Udvalget om folkebibliotekerne i videnssamfundet i sin nye rapport, »Folkebibliotekerne i videnssamfundet«.

Lige nu er det da også lidt af en detektivopgave at finde alle mulighederne: Via bibliotek.dk kan man (gen-)låne og bestille bøger fra hele kongeriget. Man kan gå på ebib.dk og låne e-bøger, låne digitale lydbøger på netlydbog.dk, låne musik online på netmusik.dk og søge på historiske billeder på danskebilleder.dk. Helt væk er den fysiske bibliotekar dog ikke. Man kan fortsat få fat i biblioteksvagten(.dk), der kan give én råd og vejledning online, eller børn kan spørge Olivia (www.spoergolivia.dk) om alt mellem himmel og jord.

Og skal bibliotekerne overleve, er det nødvendigt med internettilstedeværelse, for antallet af betjeningssteder er faldet kraftigt. Selve kerneydelsen, bogen, udgør i dag lidt under to tredjedele af bestanden. De øvrige medier tager hvert år en endnu større del af kagen. Det vil ikke undre mig, hvis vi de næste ti år ser en forvandling, så kun halvdelen af bibliotekernes bestand fremover vil være ­bøger, og resten lyd, video og spil. Det vil sådan set i højere grad afspejle medieforbruget blandt borgerne i samfundet.

Men den gamle fejde om, hvad bibliotekernes opgave er, trænger sig atter på, efterhånden som digitaliseringen tager fart. Lad os tage et eksempel, som vil blive relevant i en ikke alt for fjern fremtid. Avisen bliver på et tidspunkt digital og vil koste penge i sin fulde version, ganske som denne avis gør på nettet. Man kan i dag på biblioteket læse en avis ganske gratis. Hvis biblioteket køber et abonnement på den digitale avis ... skal den så også kunne læses online hjemmefra?

Eksemplet er ikke helt ude i hampen. I dag kan man allerede hjemmefra via Bibliotek.dk læse avisanmeldelser af bøger via links til Infomedia, som er den største danske database over alle artikler. Vil man søge direkte i Infomedia, må man til gengæld sætte sig på biblioteket og søge via de PC´ere, som bibliotekerne stiller til rådighed på deres fysiske adresser. Men holder det i længden? Jo færre biblioteker, der bliver, jo mere bliver det aktuelt at diskutere, hvor mange onlinetilbud, der skal være. Der er efterhånden mange steder, hvor man ikke længere kan gå ind på et lokalt bibliotek og læse en avis, fordi biblioteket i lokalområdet er sparet væk.

Der er jævnligt diskussioner - også hidsige - om bibliotekernes rolle og tilbud. Ikke mindst har bogglade mennesker kæmpet indædt mod bibliotekernes fortsatte tilbud om alt muligt andet end bøger. Til det har bibliotekerne altid svaret, at bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Underforstået også at tilbyde andet og mere end velanskrevne bogklassikere til underholdningshungrende danskere. For så kommer den svageste målgruppe og de unge nemlig ikke i biblioteket. Og så kan bibliotekerne ikke snige oplysning ind til denne målgruppe samtidig med, at de låner MarioCart til deres Xbox eller en DVD med Mission Impossible II.

De, der har råbt op om, at bibliotekerne skulle holde sig fra spil og film er blevet skældt ud og klassificeret som kulturelle mumier, der ikke kan følge med tiden. Men er det svar fortsat gyldigt, når så meget bliver digitalt? Det offentlige er i virkeligheden den, der betaler regningen for, at borgerne kan læse avisanmeldelser online på bibliotekets hjemmeside, og for at vi kan låne Mariospil til Wii eller Playstation på biblioteket. Det er med andre ord dig og mig, der betaler for, at det offentlige stiller bibliotekernes tilbud om oplysning, uddannelse og kultur til rådighed.

Hvor det før gjorde en forskel om man ejede en bog, en film, en cd eller ej, vil det fremover ikke være så vigtigt. Man vil jo altid kunne låne den online. Men skal staten finansiere dette? I takt med, at det bliver nemmere, vil det også blive mere brugt. Og dermed dyrere at finansiere. I hvor høj grad skal det offentlige konkurrere med kommercielle spillere? Skal biblioteker være Danmarks største udbydere af e-bøger, online film og digital musik? Jeg mener nej, men hvad pokker skal bibliotekerne ellers lave? Have en bibliotekar online, som kan svare på spørgsmål? Være online coaches?