Jagten på lykke er solidt og vedholdende arbejde

Publiceret i Kristeligt Dagblad

Sommerferien er et glimrende tidspunkt at genoverveje sine valg og prioriteter på. Er jeg lykkelig? Og hvis ikke, hvad bør jeg så ændre på?.

I år blev mine tanker om livet anderledes fokuserede sammenlignet med andre sommerferier, hvilket skyldes en middag, et onlinekursus og et par bøger. Da jeg sidst spiste middag med en af mine venner, gjorde han mig opmærksom på et gratis online kursus på det amerikanske Yale Universitet, The Science of Well Being. På dansk kan man oversætte det til Videnskaben om lykke. Det er, ifølge Yale Universitet selv, det mest populære kursus, universitetet nogensinde har haft. Studerende valfarter til det, og da Professor Laurie Santos skulle afholde sin sidste forelæsning i kurset den 26. april sidste år, måtte universitet finde et forelæsningslokale, hvor der var plads til de 1200 studerende, der havde meldt sig til det. Da det blev udbudt online sidste år, var der hele 78.000, der den første måned havde meldt sig til onlinekurset ifølge Yales eget nyhedsbrev. Deltagerne kom fra hele 168 forskellige lande, så man kan roligt tale om en global interesse.

Kurset er meget involverende, med en lang række opgaver, som man skal løse undervejs. Kvaliteten af videoerne er ikke fantastisk. Laurie Santos lange hår strejfer ofte mikrofonen, hvilket giver en sjov ”swooosh”-lyd med ujævne, irriterende mellemrum. Men indholdet opvejer den lidt amatøragtige optagelse. I virkeligheden var det ikke opgaverne, der var mest interessante for mig, men selve antagelserne bag ved dem.

En stor del af kurset bygger på professor Sonja Lyubomirskys bog ”The How of Happiness”, som udkom i 2007 og efterhånden er udkommet i 25 lande. Bogen er en af de bøger, Santos angiver som sekundærlitteratur til kurset. Forfatteren med det vanskelige navn er professor i psykologi på University af California. Af samme forfatter er på dansk udkommet ”Myterne om lykke”, som Dansk Psykologisk Forlag udgav i 2014. Lyubomirskys bog om myterne fokuserer på 10 forskellige kriser i voksenlivet, startende med relationer (ægteskab, singlelivet, børn) og går videre til penge og arbejde for at slutte af med det at være midaldrende eller ældre. Hensigten er her at ”trække på den nyeste videnskabelige forskning for at udvide læserens perspektiv i forhold til de kriser, I står over for, at pille de falske idéer om lykke, som motiverer jeres indledende reaktioner, fra hinanden og at præsentere de redskaber, som I kan bruge til at danne jeres egen mening og udvikle nye evner og vaner”.

I modsætning til denne har ”The How of Happiness” fokus på at præsentere selve forskningen om lykke og komme med 12 forskellige metoder, som man kan anvende til at blive lykkeligere. Der er såmænd også et kort, men solidt afsnit om depression, som giver et godt indblik i depressionens anatomi. Bogen kan jeg varmt anbefale.

Det, der overraskede mig mest ved lykkeforskningen er, ud over at den findes og er til at gå til, også, at resultaterne virker til at være troværdige og rimelige at gå til. Forskningen siger, baseret på empiriske undersøgelser, at man ved fødslen er prædisponeret til at have et bestemt lykkeniveau. 50 procent af ens lykkeniveau er genetisk givet, siger Lyubomirsky ud fra forskellige undersøgelser af enæggede tvillinger sammenlignet med andre tvillinger og øvrige dødelige. Herudover vil 10 procent af ens lykke afhænge af ens livsomstændigheder. Men har man nok at spise, tøj at tage på, når man fryser, og tag over hovedet, så skulle det være tilstrækkeligt. Om man bor i et palads med livréklædte tjenere eller i en etværelses i Nykøbing Falster gør ingen forskel i lykkeniveauet. De resterende 40 procent af sin lykkefølelse er man selv herre over.

Det mest mærkbare element i lykken er det, der så fint kaldes ”den hedonistiske tilpasning”, nemlig det faktum, at mennesket hurtigt vænner sig til de fleste livsforandringer. Så bliver livsforandringen så at sige ligegyldig og holder op med at øge lykken. Man vænner sig til sin skønne partner, sit udfordrende job, sin flotte nye bil eller sit nye hus. Det kræver simpelthen en bevidst indsats fra den enkelte at modarbejde denne tilvænning, der gør, at man tager sit liv for givet. Sker det, risikerer man langsomt at opfatte livet som meningsløs.

Da jeg fortalte om bogen til en god bekendt, ville hun vide, hvad jeg mente med lykke. Hvordan definerer man det? Helt banalt er lykken inden i os, skriver Lyubomirsky, og er en sindstilstand, en måde at opfatte verden på og en måde at tilgå den og os selv på. Man har forskellige metoder at måle den med, og en række af dem kan man såmænd også finde online. Den mest kendte er udviklet af Peter Hills and Michael Argyle på Oxford Brookes University og kaldes simpelthen The Oxford Happiness Questionnaire.

Det var ikke overraskende at læse, at det ikke er penge, der gør en lykkelig. Det tror jeg, de fleste godt ved. Men det, der virker så stærkt, er at få serveret en så solid forskningsmæssig baggrund for, hvad der virker og ikke virker. Det, og så det ikke ubetydelige faktum, at man ikke skal sidde og vente på kærligheden eller jobbet, før man kan blive lykkelig. Næ, det kræver faktisk solidt og relativt vedholdende arbejde at give sig i kast med at opnå lykken. De 12 forskellige strategier, som bogen præsenterer, er meget inspirerende, men kræver en indsats. Nogle strategier passer mig bedre end andre, men det er sådan set også det, der er idéen: Vi er alle forskellige, hvorfor vi vil have forskellige strategier for, hvordan vi vil opnå lykken. I Yale-kurset går man i lag med mange strategier på en gang, så man lærer dem alle at kende, blandt andet via en app, som er udviklet til formålet. Det er, tilstået, første gang jeg for alvor har givet mig i kast med selvhjælpsbøger, der via en solid videnskabelig baggrund præsenterer forskellige tilgange til livet. Jeg må sige, at de har overrasket mig særdeles positivt. Om jeg er blevet lykkeligere af kurset og bøgerne? På en måde, jo. Jeg kan meget nemmere få øje på, hvornår jeg er i gang med at lave logiske fejlslutninger, der vil påvirke min fremtidige lykke negativt.

Sonja Lyubomirsky: The How of Happiness. 384 sider. 149 kroner. Penguin Books.Sonja Lyubomirsky: Myterne om lykke. 303 sider. 99 kroner. Dansk Psykologisk Forlag A/S.